پسر ۱۷ ساله قاتل پیرمرد ۷۰ ساله شد

رکنا: پسر نوجوانی که پیرمرد ۷۰ ساله ای را به طرز وحشیانه ای به قتل رسانده بود، بازداشت شد.