آموزش شمارش: شمارش از یک تا ده و معکوس آن

این بازی برای کودکان ۴ سال به بالا مناسب است و به کودک کمک می‌کند تا از انگشتانش برای شمارش استفاده کند.