زنگنه: اوپک به توافق نزدیک شد

وزیر نفت کشورمان در حاشیه برگزاری اجلاس اوپک اعلام کرد: اوپک با توجه به نتایج نشست غیررسمی به توافق نزدیک است.