روسیه تجهیزات و امکانات پیشرفته بیمارستانی به سوریه فرستاد

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد، یک فروند هواپیمای نظامی حامل تجهیزات پیشرفته بیمارستانی به سوریه اعزام شد.