تصویب توافق صلح بازنگری‌شده کلمبیا در سنا

سنای کلمبیا توافق بازنگری شده صلح میان دولت و شورشیان این کشور را تایید کرد و اولین گام در جهت عملی شدن این توافق را که پیش از این از سوی مردم طی رفراندومی رد شده بود، برداشت.