پرداخت تسهیلات ۱۵ میلیارد ریالی به عشایر تهران

مدیرکل امور عشایر استان تهران از پرداخت تسهیلات ۱۵ میلیارد ریالی به عشایر این استان خبر داد افزود: سال گذشته عشایر استان تهران ۶۵ هزار تن انواع تولیدات لبنی، گوشت، زراعی و باغی داشتند.