قناعتی: ساخت ۴۰۰ مسجد را در دستور کار برنامه ۵ ساله دوم داریم

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران با حضور در مراسم تجلیل از شاگردان امام صادق (ع) برگزاری این مراسم را سنت خوبی در منطقه برشمرد و گفت: ۲۰ درصد برنامه ۵ ساله دوم شورا به حوزه فرهنگی شهر تهران با محوریت مسجد در نظر گرفته شده و ساخت ۴۰۰ مسجد را در دستور کار برنامه ۵ ساله دوم داریم.