احتمال مرزبندی جدید در تهران/بررسی لایحه مدیریت شهری در دولت

معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران گفت: نقشه ای که به تازگی در شبکه های اجتماعی، شهر تهران را به ۱۱ منطقه تقسیم کرده است، مورد تایید ما نیست.