پیکر شهیده سکینه عطایی دریایی صبح امروز از عراق به بندرعباس انتقال یافت

پیکر شهیده سکینه عطایی دریایی که در حادثه اخیر تروریستی سامرا به شهادت رسیده بود پس از کش و قوس‌هاى فراوان با مسؤولان کشور عراق سرانجام صبح امروز به بندرعباس انتقال یافت. نوشته پیکر شهیده سکینه عطایی دریایی صبح امروز از عراق به بندرعباس انتقال یافت اولین بار در باز خبر پدیدار شد.