هدفمندی یارانه‌ها به انتها نزدیک‌ترمی‌شود

یارانه یکی ازموضوعاتی است که با نزدیک شدن به پایان هر ماه نگرانی مردم نسبت به حذف شدن از گردونه آن را بیشتر می‌‌کند و این در حالی است که دولت قصد دارد با حذف آرام یارانه بگیران از گردونه به مصبیت عظمای دولت پایان دهد. نوشته هدفمندی یارانه‌ها به انتها نزدیک‌ترمی‌شود اولین بار در باز خبر پدیدار شد.