مرادی : بعضی‌ها برای پست تا سرحد ممکن تلاش می‌کنند

نماینده مردم حوزه مرکزی هرمزگان در مجلس گفت: چرا بعضی‌ها برای پست تا سرحد ممکن تلاش می‌کنند و در هنگام انجام وظیفه با کم‌کاری خود سعی بر این دارند قصور را گردن دیگران بیاندازند و حتی گذشتگان را مقصر می‌دانند. نوشته مرادی : بعضی‌ها برای پست تا سرحد ممکن تلاش می‌کنند اولین بار در باز خبر پدیدار شد.