سران قوا وقت خود را برای مسائل حاشیه‌ای تلف نکنند

یک نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حفظ وحدت به خصوص میان سران سه قوه از اهم واجبات است، گفت: سران سه قوه نباید وقت خود را برای مسائل کوچک و حاشیه‌ای تلف کنند. نوشته سران قوا وقت خود را برای مسائل حاشیه‌ای تلف نکنند اولین بار در باز خبر پدیدار شد.