پیروزى ارولاندو در بسکتبال NBA

در چارچوب رقابت هاى بسکتبال NBA تیم ارولاندو با اختلاف ۱۲ امتیاز از سد سان آنتونیو اسپرز گذشت.