فیلم | تشییع پیکر جانباختگان سانحه قطار تبریز – مشهد

مراسم باشکوه تشییع پیکر مسافران قطار تبریز - مشهد صبح امروز در میدان شهدای تبریز برگزار شد. نوشته فیلم | تشییع پیکر جانباختگان سانحه قطار تبریز – مشهد اولین بار در باز خبر پدیدار شد.