دلار ۴ هزار تومانی در راه است؟

روزی دلار ۳۸۰۰ تومانی یک رویا بود، اما اکنون یک واقعیت.اقتصاد ایران در آخرین سال دولت روحانی، طعم دلار ۳۸۰۰ تومانی را هم چشید؛بار کسری بودجه پاستور را گویا این روزها استانبول به دوش می کشد. نوشته دلار ۴ هزار تومانی در راه است؟ اولین بار در باز خبر پدیدار شد.