رخت عزا چطور وارد فرهنگ‌ِ ایرانی شد؟

تراز: رنگ سیاه به فرهنگ مشترک عزاداری در دنیا تبدیل شده و در اغلب کشورهای جهان مردم در مراسم عزاداری از لباس به رنگ سیاه استفاده می‌کنند.