دیدار دوقلوهای به‌هم چسبیده بعد از عمل+ عکس

تراز: دوقلوهای به‌هم چسبیده از ناحیه سر، بعد از جداسازی توانستند برای اولین‌بار یکدیگر را از روبرو ملاقات کنند.