با جدایی زلاتان کنار آمده ایم

اونای امری، سرمربی پاری سن ژرمن معتقد است این تیم آموخته است که چگونه بدون زلاتان به نتیجه گرفتن ادامه دهد.