نابودی داعش در گروی تشکیل دولت فراگیر در سوریه

فرستاده سازمان ملل در امور سوریه، تنها راه شکست گروه تروریستی داعش در این کشور را تشکیل دولت فراگیر عنوان کرد.