گروهک منافقین حکم احمد منتظری را ظالمانه خواند

گروهک تروریستی منافقین در بیانیه ای حکم دادگاه ویژه روحانیت درباره احمد منتظری را ظالمانه خوانده و ضمن محکوم کردن آن خواستار دخالت فوری و قاطع مجامع بین المللی برای تامین امنیت و ممانعت از زندانی شدن وی شد. نوشته گروهک منافقین حکم احمد منتظری را ظالمانه خواند اولین بار در باز خبر پدیدار شد.