دریافت وجه نقدی توسط پارکبان‌ها غیر قانونی است؟

معاون حمل ونقل ترافیک شهرداری تهران در مورد فعالیت پارکبان‌ها در معابر پایتخت توضیخاتی ارائه کرد.