نخست‌وزیر فراری یمن خواستار تقسیم این کشور شد

نخست‌وزیر دولت مستعفی و فراری یمن، که تحت حمایت عربستان سعودی است، خواستار تقسیم یمن به شش منطقه فدرالی شد.