تدوین قانون حمایتی مجزا برای خشونت علیه زنان ضروری است!

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تاکید بر ضرورت تدوین و تصویب قانون مجزا برای تامین امنیت زنان در برابر خشونت، گفت: راه‌حل رفع خشونت علیه زنان، بررسی مشکلات در مراکز مشاوره‌ اجتماعی و خانواده است.