منافقین بهترین گزینه تغییر نظام و اتمی نشدن ایران هستند

رسانه آمریکایی در مطلبی مدعی شد، منافقین قادرند در ائتلاف گسترده‌تر ضد ایران، نقطه فشار یا منبع تداوم عملیات اطلاعاتی علیه این کشور باشند.