کری: توافق هسته‌ای با ایران جهان را امن‌تر کرد

وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه بار دیگر گفت توافق هسته‌ای مسیرهای دستیابی ایران به بمب اتم را بست و موجب افزایش امنیت جهان شد.