استخدام کارشناس فنی و فروش در سبز شیمی در خراسان رضوی

شرکت سبز شیمی فعال در زمینه تولید و بازرگانی و نهاده های کشاورزی (کود و سم) کارشناس فنی و فروش ... نوشته استخدام کارشناس فنی و فروش در سبز شیمی در خراسان رضوی اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.