فیلم لحظه تنبیه وحشیانه کودک خردسال با سیلی های پی در پی مادرش + تصاویر

رکنا: مادر بی رحمی کودک بینوای اش را به اتهام گریه کردن با ۴۲ سیلی تنبیه کرد.