از ۸ دستاورد جدید نیروی دریایی ارتش رونمایی شد

دستاوردهای جدید نیروی دریایی ارتش امروز با حضور جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح رونمایی شد.