عموپورنگ در حرم امام رضا(ع)+عکس

داریوش فرضیایی با انتشار تصویری از حال و هوای خود در حرم امام رضا (ع) گفت.